Aanpassing van de grenswaarde negatieve rente bij de ABN AMRO

4 NOV ‘20
Bron:
dienst: Financiële dienstverlening

Maandag 4 november 2020 heeft ABN amro aangekondigd dat we de grenswaarde (thans Eur 2.500.000,=) waarboven er negatieve rente ad 0,5% werd gerekend, wordt verlaagd.

Per 1 januari 2021 wordt door ABN Amro de grenswaarde naar Eur 500.000,= verlaagd. De grenswaarde geldt per entiteit. De liquiditeiten op de vermogensbeheerrekening, termijndeposito’s en vreemde valuta rekeningen vallen niet binnen deze grenswaarde.

Compensatieregeling beleggende cliënten

Voor cliënten die bij ABN AMRO MeesPierson Instituten & Charitas beleggen geldt een compensatieregeling. Dit betekent dat beleggende cliënten tijdelijk een deel van de negatieve rente terugkrijgen. Deze compensatie bedraagt 50% van de servicekosten die worden betaald over de beleggingen, met een maximum van Eur 2.500,= per kwartaal. De compensatie geldt alleen in de eerste twee kwartalen van 2021.