Aanpassing van bedragen personele bekostiging PO schooljaar 2020-2021

15 OKT ‘20
Bron: Ministerie van OCW
dienst: Bestuursondersteuning dienst: Financiële dienstverlening

Er is een aanpassing van de bedragen personele bekostiging primair onderwijs voor het schooljaar 2020–2021 en het vaststellen van de bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs schooljaar 2020–2021 (Tweede Regeling bekostiging personeel PO 2020–2021 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2020–2021)

De personele bekostiging van scholen in het primair onderwijs wordt per schooljaar toegekend. In deze regeling voor het schooljaar 2020–2021 zijn de al eerder vastgestelde prijzen en bedragen geactualiseerd. De eerdere regeling voor 2020–2021 is ingetrokken en de regeling is, nu met de actualiseerde prijzen en bedragen, opnieuw gepubliceerd.
De belangrijkste inhoudelijke wijziging in deze regeling ten opzichte van eerdere regelingen is het vervallen van de bijzondere bekostiging voor leerlingen van wie de ouders een trekkend bestaan leiden.
Nieuw is ook de aanpassing van de voorwaarden voor bijzondere en aanvullende bekostiging voor onderwijs aan asielzoekers en overige vreemdelingen als gevolg van de uitbraak van COVID-19.

Volg deze link voor de tekst van deze publicatie