Aanpassing formulier Ziekmelding

23 MEI ‘17
Bron: OHM

Door een wijziging in de wet- en regelgeving is de registratie van de aard van ziekte wettelijk verboden. De autoriteit persoonsgegevens stelt dat het wettelijk niet toegestaan is voor werkgevers om te informeren naar de aard en oorzaak van de ziekte van hun werknemers. Alleen de arbodienst of bedrijfsarts mag deze medische gegevens verwerken. Als de medewerker vrijwillig gegevens over de ziekte doorgeeft dan mag de werkgever deze gegevens niet registreren.
Daarom heeft OHM de keuzemogelijkheden op het formulier ‘Ziekmelding’ in Self Service aangepast. U vindt op de plaats van de tekst nu “XXX”.