Aanleveren en bewaarplicht zwangerschapsverklaring

31 JAN ‘19
Bron: OHM
dienst: Personele dienstverlening

Vanaf 1 januari 2019 moet de zwangerschapsverklaring niet langer door de werkgever worden bewaard, maar door de werkneemster. De verschuiving betekent een administratieve lastenverlichting voor de werkgever, waarmee meteen wordt voldaan aan de privacywetgeving (AVG). In verband met een mogelijke controle door het UWV, dient de werkneemster de zwangerschapsverklaring tot 1 jaar na de einddatum van de zwangerschaps- en bevallingsuitkering te bewaren. Met ingang van 1 februari 2019 is SelfService hierop aangepast: het is dan niet meer verplicht de zwangerschapsverklaring toe te voegen bij het indienen van het zwangerschapsverlof.