Verzuimmanagement

Gezonde en tevreden medewerkers zijn de spil waar een organisatie om draait. Ziekte, verzuim of slecht functioneren hebben grote impact op de bedrijfsvoering en op de continuïteit van het onderwijs. De afdeling Verzuimmanagement biedt schoolbesturen en leidinggevenden professionele ondersteuning op maat in hun HR- en Verzuim Management.

Verzuim Management

  • Begeleiding totale verzuimproces
  • Samen werken aan efficiënt verzuimsysteem
  • Voldoen aan wettelijke verplichtingen (Wet verbetering poortwachter)
  • Advies over mogelijkheden voor preventie en verzuimreductie
  • Adviseren over en inschakelen van coaches en trainers

Bedrijfsarts

Wekelijks houdt een bedrijfsarts spreekuur op het kantoor van OHM. Het persoonlijk contact met de bedrijfsarts als onderdeel in de begeleiding van het verzuimproces, draagt bij aan een efficiëntere en snellere re-integratie.

Gebruiksvriendelijk verzuimsysteem

OHM maakt gebruik van de module Verzuim Management van RAET waarin alle informatie rondom preventie, verzuim en re-integratie centraal beschikbaar is in een dossier.

Ondersteuning HRM-taken

De HRM-adviseurs van OHM kunnen ook ondersteunen bij:

  • Werving en selectie van nieuwe medewerkers
  • Begeleiding van de leidinggevende bij functioneren en disfunctioneren van werknemers
  • Advies voor loopbaanbegeleiding
  • Ondersteuning en training van directie en leidinggevenden voor selectie-, functionerings-, beoordelings- en exitgesprekken

Voor meer informatie, een kennismakingsgesprek of een offerte op maat.

071-51 666 00
info@ohm.nl

Naar contact