Bestuursondersteuning

Secretariële ondersteuning

OHM kan voorzien in tijdelijke of structurele secretariële ondersteuning voor de volgende taken:

 • Secretariële- en kantoordiensten
 • Ambtelijk secretariaat
 • Beheren en afhandelen post
 • Registreren en archiveren documenten
 • Agendabeheer

Vergaderruimte

In alle rust overleg voeren? OHM heeft twee moderne vergaderzalen beschikbaar met verschillende capaciteit die ook 's avonds gebruikt kunnen worden. Er is voldoende parkeergelegenheid en voor catering kan worden gezorgd.

Interim schoolleider

Bij uitval van een schoolleider kan OHM snel een aantal kandidaten voordragen om de uitval op te vangen. OHM draagt de kandidaten aan en het schoolbestuur bepaalt wie als interim schoolleider wordt aangesteld.

Voor meer informatie, een kennismakingsgesprek of een offerte op maat.

071-51 666 00
info@ohm.nl

Naar contact

Relevant nieuws

Premieverhoging van het ouderdoms- en nabestaandenpensioen noodzakelijk

bron: Klantennieuws dienst: Bestuursondersteuning dienst: Financiële dienstverlening dienst: Personele dienstverlening

Vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs

bron: Ministerie van OCW dienst: Bestuursondersteuning dienst: Financiële dienstverlening

Vereenvoudiging bekostiging VO

bron: Ministerie van OCW dienst: Bestuursondersteuning dienst: Financiële dienstverlening

Verlengde cao PO ondertekend

bron: POraad dienst: Bestuursondersteuning dienst: Financiële dienstverlening dienst: Personele dienstverlening

Aanpassing van de grenswaarde negatieve rente bij de ABN AMRO

bron: dienst: Bestuursondersteuning dienst: Financiële dienstverlening

OHM heeft rekentool voor het bepalen van signaleringswaarde voor bovenmatige reserves bij onderwijsinstellingen

bron: OHM dienst: Bestuursondersteuning dienst: Financiële dienstverlening

Aanpassing van bedragen personele bekostiging PO schooljaar 2020-2021

bron: Ministerie van OCW dienst: Bestuursondersteuning dienst: Financiële dienstverlening

CAO besturen PO en VO definitief

bron: Klantennieuws dienst: Bestuursondersteuning dienst: Personele dienstverlening

OHM-AVG bundelt haar krachten met Privaty

bron: OHM dienst: Bestuursondersteuning dienst: Personele dienstverlening

Uitbreiding op de HR dienstverlening van OHM

bron: OHM dienst: Bestuursondersteuning dienst: Personele dienstverlening
Meer relevant nieuws

Vraag & antwoord in “Bestuursondersteuning”

 1. Hoe weet ik dat een interim schoolleider geschikt is voor mijn school?
  Dit is vooraf moeilijk te bepalen en tevens de reden dat OHM een netwerk van schoolleiders beschikbaar heeft. U geeft aan waar de behoefte ligt en OHM stelt een aantal kandidaten voor waarmee u zelf in gesprek kunt om uw keuze te bepalen.
 2. Ben ik verplicht om bij detachering een minimaal aantal uur per week af te nemen?
  Nee, dit is niet verplicht. Op basis van uw wensen en behoeften stellen wij, in gezamenlijk overleg, een offerte op. Indien u hiermee akkoord bent wordt het contract opgesteld.
Bekijk alle vragen binnen dit thema